LIROV

Opracowanie urządzenia do oceny stanu technicznego i kryteriów dopuszczalnego zużycia lino-przewodów do pojazdów typu ROV (Remotely Operated Vehicle)

 

 

Tytuł projektu:
Opracowanie urządzenia do oceny stanu technicznego i kryteriów dopuszczalnego zużycia lino-przewodów do pojazdów typu ROV (Remotely Operated Vehicle)

Akronim:
LIROV

Konsorcjum:
Maciej Martyna Laboratorium LRM-NDE
Główny Instytut Górnictwa

Nr umowy:
POIR.01.01.01-00-0485/21-00

Termin realizacji projektu:
01.11.2021 – 30.11.2023

Wartość dofinansowania:
1 785 058,48 zł

Wartość projektu:
2 135 018,04 zł

Kierownik Projektu:
dr inż. Mariusz Szot
mszot@gig.eu
32 259 2759

Opis projektu
Celem projektu jest wykonanie badań zmęczeniowych dotyczących parametryzacji i opracowania kryteriów zużycia części nośnej i przewodzącej lino-przewodu oraz skonstruowanie 1 na świecie urządzenia do inspekcji metodami NDT poszczególnych komponentów lino-przewodu. Rezultaty projektu pozwolą na zaoferowanie nowej usługi opartej o analizę rzeczywistego stanu lino-przewodu, co pozwoli podjąć decyzję o dopuszczeniu go do dalszej eksploatacji lub konieczności wymiany.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

+ 48-32-259-2000