MAPROC - Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie 2

Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach

 

          

 

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie 2

Tytuł zadania: „Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach.

Wartość finansowania:   576 701 zł

Opis zadania: Finasowaniu podlegają dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie pt.: „Monitoring, Ocena, Prewencja i Zmniejszanie Zagrożeń Tąpaniami i Wyrzutami Gazów w Kopalniach, zrealizowanym w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali, na podstawie umowy: GA No. RFCR-CT-2015-00005.

>> Więcej informacji o projekcie

 

 

+ 48-32-259-2000