MERIDA - Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie 2

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń

 

          

 

Tytuł zadania: „Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń.

Wartość finansowania:  615 949 zł

Opis zadania: Finasowaniu podlegają dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie pt.: „Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w trakcie i po zamknięciu kopalń, zrealizowanym w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali, na podstawie umowy: GA No. RFCR-CT-2015-00004.

>> Więcej informacji o projekcie

 

 

+ 48-32-259-2000