MINRESCUE

Od odpadów górniczych do wartościowych zasobów – nowa koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego

This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under Grant Agreement No 899518  

Projekt o akronimie MINRESCUE, pt.”Od odpadów górniczych do wartościowych zasobów – nowa koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego”, to międzynarodowe przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) na podstawie Porozumienie grantowego nr 899518-MINRESCUE-RFCS-2019, z dnia  30.05.2020r. (Zadanie to jest również finansowane za środków budżetu państwa).

Projekt MINRESCUE jest realizowany przez konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wchodzą:

 • UNIVERSITY OF WARWICK (WARWICK), UK  
 • UNIVERSITY OF EXETER (UNEXE), UK
 • GŁÓWNY INSTYTUT GORNICTWA (GIG)
 • SUBTERRA INGENIERIA SL (SUBTERRA), Hiszpania
 • DTEK ENERGY LIMITED LIABILITY COMPANY (DTEK), Ukraina
 • LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA (LWB)
 • CY CERGY PARIS UNIVERSITE (CY), Francja
 • POLSKA GRUPA GORNICZA SA (PGG SA)
 • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM), Francja
 • POLITECNICO DI MILANO (POLIMI), Włochy
 • NUOVA TESI SYSTEM SRL (NTS), Włochy
 • POLTEGOR INSTYTUT INSTYTUT GORNICTWA ODKRYWKOWEGO-POLTEGOR

Czas realizacji projektu:
01.09.2020 - 28.02.2024

Opis projektu:
Głównym celem projektu MINRESCUE jest opracowanie i walidacja strategii przystosowania odpadów pogórniczych do celów zrównoważonego budownictwa. Procedury przetwarzania odpadów będzie opracowana biorąc pod uwagę funkcję inżynierską, jaką będą pełnić odpady tj. trwałość wyrobu budowlanego i jego zastosowanie oraz scenariusz środowiskowy (w tym np. warunki klimatyczne i działania mechaniczne, wynikające m.in. ze zmienności temperatury). Procedury te zostaną dostosowane w zależności od właściwości fizycznych, chemicznych / mineralogicznych, promieniotwórczych i mechanicznych dostępnych odpadów. Projekt zapewni narzędzia, które zostaną wykorzystane do promowania zrównoważonego wykorzystania odpadów pogórniczych, ulepszonych w wyniku określonej procedury przetwarzania w tym przez dodatki chemiczne do produkcji wysokiej klasy produktów budowlanych i konstrukcyjnych.  

Projekt zapewni narzędzia, które zostaną wykorzystane do promowania zrównoważonego wykorzystania odpadów pogórniczych, ulepszonych w wyniku określonej procedury przetwarzania w tym przez dodatki chemiczne do produkcji wysokiej klasy produktów budowlanych i konstrukcyjnych.

Kierownik projektu w GIG:
mgr inż. Aleksander Wrana
e-mail: awrana@gig.eu
tel: +32 259 2307

Strona projektu:
https://minrescue.gig.eu/

 

+ 48-32-259-2000