MOLOC

Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej

Nazwa Programu: Program Interreg Europe

Low carbon urban morphology. New urban morphologies, new governances, new challenges for cities in energy transition. / Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej.
Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej.

Nr projektu
PGI01979

Kierownik projektu:

Aurelien Parsy

City of Lille, France

Kierownik projektu w GIG:
Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza
dr Beata Urych
e-mail: burych@gig.eu
tel. 32 259 24 55

Okres realizacji

01.01.2017 - 31.12.2019 (faza I)
01.01.2020 - 31.12.2021 (faza II)

Partnerzy projektu:
W projekcie uczestniczy 6 partnerów reprezentujących 5 państw: Francja, Włochy, Polska, Niemcy, Rumunia.  Miasto Lille jest koordynatorem całości projektu, stowarzyszenie Energy Cities – partnerem doradczym w projekcie. Główny Instytut Górnictwa uczestniczy w projekcie przy współpracy Miasta Katowice.

Instytucjami zaangażowanymi w projekcie są:

LP          Miasto Lille (FR)
PP2        Miasto Turyn (IT)
PP3        Główny Instytut Górnictwa (PL)
PP4        Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (DE)
PP5        Miasto Suczawa (RO)
PP6        Energie Cities (FR)
 

Opis projektu: Celem projektu MOLOC jest opracowanie modelowego europejskiego podejścia w zakresie wspierania przechodzenia miast na gospodarkę niskoemisyjną, łączącego efektywność energetyczną z jednoczesnym zapewnieniem dobrej jakości życia ich mieszkańców. Projekt zbada hamulce, które ograniczają wpływ lokalnych polityk i podejmowanych działań, tak aby zmienić obecne morfologie miejskie w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Polska część projektu dotyczy opracowania modelowego systemu oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. Jednym z efektów projektu ma być zestaw wytycznych do opracowania spójnej koncepcji systemu monitoringu zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej.  

Projekt opiera się na wspólnym projektowaniu i testowaniu innowacyjnych sposobów osiągnięcia niskoemisyjnych założeń przez miasta, poprzez trzyetapowy program:

2017/2018: Analiza modeli społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych, w holistycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

2018/2019: opracowanie lokalnych planów działania, w oparciu o wspólną ocenę krytyczną i  analizę krzyżową pomiędzy regionami

2019/2020: wdrożenie planów działania i monitorowanie: systemy i sieci zarządzania efektywnością energetyczną, alternatywne zachowania, rekomendacje polityczne

Partnerzy projektu podkreślają znaczenie funkcji miasta i sposobu życia jego mieszkańców oraz zaangażowania lokalnych interesariuszy w cały proces, tak aby dostosować rezultaty projektu do zwiększenia skali i szerokiego rozpowszechnienia.

Strona projektu:
https://www.interregeurope.eu/moloc/

     

+ 48-32-259-2000