26 października 2017r. spotkanie Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP w GIG

Polski Komitet Elektrostatyki został założony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jako jego komitet naukowo techniczny. Prowadzi działalność o charakterze naukowo-technicznym. Komitet zrzesza specjalistów z elektryczności statycznej z całej Polski którzy są pracownikami między innymi Politechniki Wrocławskiej, Polskiej Akademii Nauk, Instytut Komag, Akademii Górniczo Hutniczej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Spotkanie otworzył dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora GIG, który przywitał gości i zapoznał ich z zakresem działalności Instytutu.
W spotkaniu, poza członkami Komitetu, wzięli udział zaproszeni goście: Krzysztof Borkiewicz, Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa Oddziału Zagłębia Węglowego SEP reprezentujący Prezesa Oddziału i Bogumił Dudek z Polskich Sieci Elektroenergetycznych, przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP.

W trakcie spotkania członkowie wybrali nowego przewodniczącego i prezydium oraz ustalili plan działania na 2019 rok. Nowym przewodniczącym został dr inż. Przemysław Kędzierski z Głównego Instytutu Górnictwa. Serdecznie gratulujemy.

Informacje na temat działalności i wykaz członków Komitetu znajduje się na stronie: www.pkes.gig.eu.

+ 48-32-259-2000