5 SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU HEALINGPLACES

2 kwietnia partnerzy projektu HealingPlaces spotkali się na 5 spotkaniu partnerskim w celu omówienia bieżących działań projektu HealingPlaces. Spotkanie było zorganizowane przez partnerów z Novo Mesto (Razvojni Center Novo Mesto) w formule online ze względu na sytuację epidemiologiczną. Spotkanie partnerów było jedną z trzech sesji, które zostaną zorganizowane przez Razvojni Center Novo Mesto w ramach 5 spotkania partnerów. Kolejne dwie części (sesja Komitetu Sterującego oraz wizyta w regionie Jugovzhodna Slovenija) zostaną zorganizowane w późniejszym terminie w czerwcu 2021 roku.
W spotkaniu partnerów wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów, w sumie 32 uczestników. Omówiono kwestie zarządzania, tematyczne pakiety robocze, w tym budowę narzędzia do oceny podatności i kwestie komunikacji.

 

Obecnie prace w projekcie skupione są na realizacji głównych rezultatów projektu, jak m.in. narzędzie do oceny wrażliwości, które zostanie przetestowane we wszystkich regionach partnerskich i międzynarodowa Strategia Zarządzania Zasobami Leczniczymi.

 

Rezultaty projektu nabierają szczególnego znaczenia w kontekście odbudowy turystyki związanej z obecną sytuacją epidemiologiczną w Europie w kierunku zrównoważonego rozwoju obszarów uzdrowiskowych.

+ 48-32-259-2000