Artykuł opublikowany w Journal of Sustainable Mining został oficjalnie nominowany do nagrody ATLAS

A sustainable livelihood framework to implement Corporate social responsibility (CSR) projects in coal mining sector
Published in Journal of Sustainable Mining, Volume 16, Issue 3, 2017, Pages 83-93
By Sapna A. Narula, Muneer A. Magray, Anupriya Desore
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2300396017300587?via%3Dihub#abs0010

Każdego miesiąca, spośród wszystkich badań publikowanych na łamach 1800 czasopism wydawanych przez Elsevier, jest wybierana niewielka liczba artykułów. Następnie z tej niewielkiej liczby artykułów jest wybierany jeden zwycięski. Wyboru dokonuje zewnętrzna rada, w skład której wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, m.in.:

  • Health Informational for all – HIFA 2015
  • International Training and Outreach Center in Africa
  • United Nations Environmental Program (UNEP)
  • University of California, Berkeley (Centre for Effective Global Action)
  • Global Health Policy Institute
  • United Nations University
  • OXFAM
  • Clinton Foundation
  • Bioversity International

Artykuły wybierane przez ATLAS zawierają badania, które mogą (lub już mają) znaczący wpływ na życie ludzi na całym świecie. Artykuły są wybierane celem zwrócenia większej uwagi na zawarte w nich badania, co może przyczynić się do pomyślnego wdrożenia.

Zapraszamy  autorów na stronę https://www.journals.elsevier.com/journal-of-sustainable-mining/

+ 48-32-259-2000