Audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania w GIG

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonego auditu Główny Instytut Górnictwa utrzymał certyfikację wszystkich wdrożonych systemów zarządzania, tj.
- systemu zarządzania jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10,
- systemu zarządzania środowiskowego, zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015-09,
- systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z normą PN-ISO 45001:2018-06,
- systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
Przeprowadzony audit potwierdziły, że Instytut spełnia wszystkie wymagania ww. systemów bez zastrzeżeń. W związku z tym Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. wydało nowy certyfikat dla GIG nr JBSI – 16/2/2023.
Certyfikacja jest ważna do 4 czerwca 2024 roku.

+ 48-32-259-2000