Barbórka 2023 w GIG-PIB

27 listopada 2023r. odbyły się uroczyste obchody tegorocznej Barbórki w GIG-PIB. Jak zawsze ważną częścią Akademii Barbórkowej była promocja doktorska i wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych.
 
Do stopnia doktora nauk technicznych promowani zostali:
dr inż. Marek Pieszczek
dr inż. Marian Zmarzły
dr inż. Łukasz Bednarczyk
dr inż. Bartosz Apanowicz
dr inż. Lucjan Świerczek
 
Do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych promowani zostali:
dr hab. inż. Andrzej Pytlik
dr hab. inż. Paweł Stefaniak.
 
Wszystkim odznaczonym i promowanym serdecznie gratulujemy.
 

+ 48-32-259-2000