Coraz więcej badań dla branży elektroenergetycznej

Zakład Badań Mechanicznych i Inżynierii Materiałowej Głównego Instytutu Górnictwa od kilkunastu lat prowadzi badania dla branży elektroenergetycznej w kraju i za granicą. W Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych oraz Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Sieciowych prowadzone są objęte akredytacją badania przewodów fazowych (w tym HTLS) i przewodów odgromowych z włóknami światłowodowymi OPGW oraz badania osprzętu do elektroenergetycznych linii napowietrznych wszystkich poziomów napięć.

W ostatnim czasie w Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych przeprowadzono szereg wytrzymałościowych badań elementów konstrukcji linii elektroenergetycznych oraz stacji elektroenergetycznych. Dla klienta z Norwegii wykonano badania wytrzymałościowe poprzeczników oraz górnych sekcji słupów bramek liniowych stacji elektroenergetycznych do budowanej linii 132 kV Dalen-Veland-Hjelmeland. W ramach badań, konstrukcje o wymiarach sięgających 10 metrów długości poddawano wielokierunkowemu, złożonemu stanowi obciążenia symulującemu założenia projektowe i realne siły występujące w trakcie pracy, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej odbiorcy oraz normą IEC 60652. Badaniom towarzyszyła kontrola odkształceń konstrukcji z wykorzystaniem technik laserowych.
 
Przeprowadzano również badania poprzeczników słupowych linii średniego napięcia produkowanych przez PLP POLAND (BELOS) S.A. i dostarczanych dla klienta z Unii Europejskiej. Wyroby tego samego producenta były również badane w kompletnych zestawach łańcuchów izolatorów 110 kV i 400 kV, według wymagań Specyfikacji Technicznej skandynawskiego operatora sieci elektroenergetycznej. Wymiary i wytrzymałość stanowiska badawczego pozwoliły na badanie łańcuchów w sposób odzwierciedlający rzeczywiste obciążenia niszczące, które występują w łańcuchach izolatorów.
 
Laboratorium GIG dysponuje stanowiskiem badawczym o wymiarach przestrzeni roboczej ok. 8x7x7 m, które zostało zbudowane pod koniec lat 70-tych dla potrzeby badania stalowych odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych. Składa się one z 10 stalowych, zamkniętych ram połączonych ze sobą. Do tych ram można zamocować przegubowo praktycznie w dowolnym miejscu siłowniki hydrauliczne, które mogą wywierać obciążenie na badane elementy konstrukcyjne. Laboratorium dysponuje systemem pomiarowym, który pozwala na rejestrację tych obciążeń oraz przemieszczeń wybranych punktów konstrukcji.

+ 48-32-259-2000