Cyberbezpieczeństwo na Szkole Eksploatacji Podziemnej

W dniach 11-13.04.2022 r. w Krakowie odbywała się XXXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej, podczas której jedna z sesji poświęcona była problematyce cyberbezpieczeństwa. Partnerem sesji był Główny Instytut Górnictwa.

W ostatnich latach sprawna, bezpieczna wymiana informacji oraz dostęp do najnowszych rozwiązań jest prawdziwym wyzwaniem dla wszystkim firm, również dla branży górniczej. Temu celowi ma służyć Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC dla sektora wydobywczego uruchomione w Głównym Instytucie Górnictwa. W trakcie sesji Cyberbezpieczeństwo 4.0 odbyło się inauguracyjne spotkanie uczestników ISAC-GIG, na którym omawiane były m.in. takie tematy jak zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa w roku 2022, standaryzacja w cyberbezpieczeństwie, bezpieczeństwo i monitorowanie w sieciach przemysłowych i sposoby zabezpieczania środowisk cyfrowych w dobie wzmożonych ataków na infrastrukturę IT.

+ 48-32-259-2000