Debata „Polskie drogie do neutralności klimatycznej” na Krynica Forum 2023

Profesor Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego był uczestnikiem debaty „Polskie drogi do neutralności klimatycznej”, zorganizowanej przez Jastrzębską Spółkę Węglową podczas Krynica Forum 2023, które odbywało się w dniach 13–15 września 2023.
 
W dyskusji uczestniczył wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły i prezes JSW Tomasz Cudny. Jednym z głównych tematów debaty był problem redukcji emisji metanu i jego gospodarczego wykorzystania. Dyrektor Stanisław Prusek zaznaczył, że górnictwo węglowe emituje 40 mln t metanu rocznie w skali globalnej, a z tego połowę emitują Chiny. Polska nie mieści się nawet w pierwszej dziesiątce krajów, bo roczna emisja wynosi około 400 tysięcy ton metanu w przypadku górnictwa węgla kamiennego.
 
Krynica-Zdrój od wielu lat cieszy się sławą nie tylko uzdrowiska, ale też miejsca spotkań i wymiany poglądów elit biznesu, polityki i środowisk akademickich. Tematyka neutralności klimatycznej i transformacji energetycznej były wiodącymi obszarami dyskusji panelowych podczas tegorocznego Forum. 

+ 48-32-259-2000