Dni Miernictwa Górniczego i jubileusz profesora Andrzeja Kowalskiego

W dniach 11-13 października 2023 r. w Bielsku-Białej odbywała się siedemnasta konferencja z cyklu Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, w której wzięło udział prawie 150 osób. Organizatorem konferencji był GIG-PIB, a współorganizatorami: Komisja Ochrony Terenów Górniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach oraz Polski Komitet International Society for Mine Surveying.

W czasie tegorocznej konferencji miejsce miała również specjalna sesja, poświęcona jubileuszowi działalności naukowej i zawodowej profesora Andrzeja Kowalskiego, który jest uznanym w kraju i zagranicą autorytetem w zakresie ochrony terenów górniczych. Profesor Kowalski całe swoje życie zawodowe związał z Głównym Instytutem Górnictwa. Jest wieloletnim przewodniczącym Komisji Ochrony Terenów Górniczych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, a także zastępcą przewodniczącego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Aktywnie uczestniczy w pracach naukowych i badaniach deformacji na terenach górniczych. Jego dorobek liczy m.in. ponad 30 opracowań naukowych dotyczących ochrony powierzchni przed szkodami górniczymi, ponad 200 ekspertyz obejmujących projektowanie eksploatacji z uwagi na ochronę powierzchni, które były podstawą dla prowadzenia eksploatacji górniczej minimalizującej deformacje powierzchni i szkody górnicze. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji naukowych, w tym wielu monografii, stanowiących cenny wkład w rozpoznanie problemu oddziaływania podziemnej eksploatacji na powierzchnię. Profesor Andrzej Kowalski jest również uprawnionym mierniczym górniczym oraz rzeczoznawcą do spraw szkód górniczych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Współpracuje z Akademią Górniczą we Freibergu i Wyższą Szkołą Górniczą w Ostrawie.

Partnerem konferencji była Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

+ 48-32-259-2000