Eko Patrol GIG ®

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez stronę społeczną oraz jednostki samorządu terytorialnego Główny Instytut Górnictwa wprowadził nowe, autorskie rozwiązanie w zakresie pomiaru i monitorowania jakości powietrza. Mobilne laboratorium nazywane Eko Patrol GIG ® umożliwia prowadzenie pomiarów jakości powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń.

Zestaw badawczy Eko Patrol GIG ® składa się z:

- samochodu elektrycznego wyposażonego w stację meteo i platformy pomiarowe

- aparaturę kontrolno-pomiarowa zainstalowaną na dronie.

Na zainstalowanej pod dronem platformie zastosowano własne rozwiązanie laserowych mierników stężenia zanieczyszczeń powietrza. Pomiary obejmują następujące parametry:  stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM 2,5, PM10 oraz tlenku węgla (CO). Zgromadzone dane opracowywane są  następnie w formie raportu z przeprowadzonych badań i analiz wraz z ich interpretacją i wizualizacją. Platforma pozwala na mapowanie stref zagrożenia smogowego z wykorzystaniem precyzyjnego GPS. Mapy zagrożeń smogowych to wartościowe źródło informacji zarówno dla władz lokalnych, decydentów, jak i mieszkańców  monitorowanych obszarów. Gminy na terenie których zdiagnozowano strefy o szczególnym zagrożeniu niską emisją mogą skutecznie planować i realizować działania naprawcze.

Eko Patrol GIG ® jest wspomagany stacjonarnym systemem długoterminowego monitoringu zapylenia oraz danymi z przenośnych pyłomierzy. Przenośne pyłomierze GIG współpracują ze smartfonami i siecią internetową, poprzez aplikację na stronie www. Urządzenie pełni funkcję indywidualnej ochrony przed niską emisją.

Wszystkie pomiary są walidowane w oparciu o metody referencyjne i równoważne. Próbki pobierane w terenie lub z konkretnego emitora, przekazywane są do akredytowanych laboratoriów GIG. Tam wykonywane są analizy laboratoryjne pod kątem występowania gazowych produktów spalania odpadów, w tym zawartość chlorowodoru czy formaldehydu, które wskazują na spalanie np. odpadów z tworzyw sztucznych.

Eko Patrol GIG ® to innowacyjne przedsięwzięcie, zarówno w wymiarze technicznym jak i budowania społecznej świadomości źródeł i zasięgu niskiej emisji. Urządzenia stacjonarne oraz mobilne laboratorium dostarczają strumień danych, które zapewniają zagęszczenie siatki pomiarowej na danym obszarze. Pozwala to na szczegółowe wskazywanie źródeł i wielkości emisji zanieczyszczeń oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań naprawczych. W oparciu o platformę pomiarową GIG planowane jest tworzenie powszechnie dostępnych i specjalistycznych systemów informacji o zagrożeniach smogowych.

Na stronie EkoPatrolGIG.pl możesz zamówić usługę mobilnego laboratorium smogowego - Eko Patrol GIG ®

Zapraszamy do zapoznania się z filmami prezentującymi opisywane rozwiązania na stronie www.gig.eu w zakładce dla mediów,   na You Tube GIG Katowice  lub na naszym Facebooku.

+ 48-32-259-2000