Eko Patrol GIG rozpoczął badania jakości powietrza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Eko Patrol GIG  rozpoczął badania  jakości powietrza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
W ramach podpisanej umowy pomiary prowadzone będą do 30 marca br. w 8 miastach: Czeladzi, Pyskowicach, Kłobucku, Kroczycach, Skoczowie, Radlinie, Gorzycach i Buczkowicach.

"Nasz Eko Patrol to zestaw mobilnych urządzeń pomiarowych umożliwiających prowadzenie pomiarów jakości powietrza. System informacji o środowisku jest mocno rozproszony. Walcząc zaś efektywnie ze smogiem, musimy identyfikować te obszary gdzie należy kierować działania i pieniądze. Tylko wtedy mamy szansę na sukces" –  powiedział podczas spotkania inaugurującego badania  dr inż. Jan Bondaruk, zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska GIG Katowice.

+ 48-32-259-2000