Eko Patrol GIG w szkołach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Sosnowcu

6 lutego br. Eko Patrol GIG odwiedził dwie szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Sosnowcu. Akcje edukacyjne Eko Patrolu cieszą się dużym zainteresowaniem, a spotkania z młodzieżą i dziećmi są okazją do rozmów na temat jakości powietrza i ekologii. Eko Patrol kończy również sesje pomiarowe w Sosnowcu, a wyniki przedstawione zostaną na spotkaniu z mieszkańcami w Urzędzie Miasta w przyszłym tygodniu.

+ 48-32-259-2000