Eko Patrol w gminie Jelcz-Laskowice

Pod koniec grudnia 2021r. Eko Patrol GIG® ponownie zawitał do miejscowości Jelcz-Laskowice na kolejną serię pomiarów jakości powietrza. Pomiary realizowane są w ramach wspólnej akcji z firmą e-Gminy.pl, która posiada rozlokowane urządzenia stacjonarne, zwane Eko Słupkami.

Eko Patrol w połączeniu z EkoSłupkiem to zintegrowany system, który umożliwia pozyskanie danych, dotyczących zanieczyszczenia powietrza na obszarze objętym strefą monitorowania.

Wspólne działania prowadzą do ciągłej edukacji mieszkańców na temat zanieczyszczenia powietrza i dają narzędzie władzom lokalnym o miejscach szczególnie zagrożonych niską emisją.

+ 48-32-259-2000