EKOLAURY dla GIG

23 listopada 2021r. w ogólnopolskim konkursie Polskiej Izby Ekologii wręczone zostały Ekolaury, nagrody związane z ekologią, ochroną środowiska i innowacjami, które pomagają w drodze do ich realizacji. Ekolaur w kategorii Ochrona powierzchni Ziemi otrzymało rozwiązanie GIG pod nazwą "Hydromorfologiczno-kartograficzna metoda oceny zagrożenia zawodnieniami sztucznie odwadnianych terenów górniczych i pogórniczych”, którego autor dr inż. Dariusz Ignacy odebrał nagrodę osobiście.

To nowatorska metoda oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych, opiera się na analizach hydrologicznych, hydrogeologicznych oraz geologiczno-górniczych z jednoczesnymi pomiarami poziomów wód powierzchniowych w miejscach ich odpływu z terenu górniczego. Została opracowana dla identyfikacji rzeczywistego zasięgu szkód górniczych w środowisku wodnym terenów górniczych i pogórniczych. Metoda została wdrożona jako narzędzie badawcze w wielu ekspertyzach naukowo-badawczych, wykonywanych przez Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych Głównego Instytutu Górnictwa.

Wyróżnienie w kategorii Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym w konkursie Ekolaury otrzymało również przedsięwzięcie pn. „Sposób otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych". To technologia powstała w Zakładzie Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa, która pozwala na wykorzystanie osadów ściekowych stanowiących dla oczyszczalni ścieków kosztowny odpad. Pozwala na uzyskanie całej gamy produktów: nawozu organicznego, nawozu mineralno-organicznego, środka wspomagającego uprawę roślin oraz materiału glebotwórczego. Otrzymane produkty przystosowane są do rozsiewu przy pomocy rozsiewaczy i siewników. Wyróżnienie odebrał dr Marcin Głodniok.

Wszystkim nagrodzonym autorom serdecznie gratulujemy !

+ 48-32-259-2000