Europejski kongres Industry in Transition z udziałem GIG-PIB

W dniach 3-4 czerwca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywał się Europejski Kongres Przemysłu i Energetyki „Industry in Transition”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach udział wzięła Marzena Czarnecka, Minister Przemysłu. To właśnie w Katowicach możemy stworzyć miejsce do rozmowy o transformacji przemysły, gdzie będziemy dyskutować o zmianach prawnych i uproszczeniu procedur administracyjnych, aby ułatwić rozwój przemysłu – powiedziała pani Minister podczas otwarcia.
Podczas kongresowych sesji podejmowana była problematyka transformacji przemysłu i energetyki, szczególnie w kwestiach najbardziej związanych z wyzwaniami zielonej rewolucji, jak rynek surowców krytycznych. W tym panelu dyskusyjnym uczestniczył Jarosław Zagórowski, Dyrektor GIG-PIB, który podkreślał, że wskaźniki wskazane w przyjętym ostatnio Europejskim Akcie w sprawie surowców krytycznych, będą trudne do osiągnięcia, ale stanowią potencjał rozwojowy dla Polski a szczególnie podmiotów związanych z górnictwem, a Instytut już teraz realizuje badania i projekty w tym zakresie.

+ 48-32-259-2000