Europejskie Forum Przyszłości

W dniach 6-8 października 2021r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbywało się Europejskie Forum Przyszłości, zorganizowane przez Śląski Fundusz Rozwoju. Główny Instytut Górnictwa był uczestnikiem tego wydarzenia, w części poświęconej Inteligentnej Transformacji województwa.

Założenia projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim przedstawił dr Mariusz Kruczek, a dyrektor Jan Bondaruk w panelu dyskusyjnym mówił m.in. o ekoinnowacjach, wspierających proces transformacji regionu.

Europejskie Forum Przyszłości to nowe wydarzenie o znaczeniu dla regionu, kraju i Europy. Jak podkreślali organizatorzy wśród prelegentów, znaleźli się wybitni eksperci z różnych dziedzin, autorytety i osobowości świata gospodarki, ekonomii, polityki i reprezentanci środowisk naukowych.

+ 48-32-259-2000