GIG na X Jubileuszowych Katowickich Dniach Elektryki

11 maja rozpoczęły się obchody X Jubileuszowych Katowickich Dni Elektryki. Prezydent Katowic przekazał klucze do bram miasta Oddziałowi Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Obchody rozpoczęły się konferencją „Elektroenergetyka Polska 4.0” zorganizowaną w Instytucie EMAG. Specjalnym wydarzeniem było też nadanie imienia Alessandro Volty jednemu z pojazdów Tramwajów Śląskich.

GIG reprezentował prezes Koła Elektryków przy Głównym Instytucie Górnictwa pan dr inż. Przemysław Kędzierski.

+ 48-32-259-2000