GIG uczestniczył w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli (European Week of Regions and Cities – OPEN DAYS)

W dniu 12 października 2016 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli (European Week of Regions and Cities – OPEN DAYS) dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. GIG była prelegentem ze strony Województwa Śląskiego  na  konferencji  pt. „Investing into the Future - Local and Regional Authorities and their Stakeholders searching for sustainable solutions for economic growth in the field of circular economy”. Tematem jej wystąpienia była istota podejścia cyklu życia w sektorze energetycznym w kierunku realizacji wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym, co przedstawiła na przykładzie prac naukowo-badawczych realizowanych w Głównym Instytucie Górnictwa  dotyczących czystych technologii węglowych w Województwie Śląskim.

Konferencja odbyła się w siedzibie Przedstawicielstwa Północnej Nadrenii-Westfalii. Konferencja  była współorganizowana przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli w ramach konsorcjum reprezentującego następujące regiony europejskie: Płn. Nadrenia Westfalia (Niemcy), Brabant Wallon (Belgia), Śląsk (Polska), Gironde (Francja) oraz Hradec Kralowe (Czechy).

Na konferencji obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych oraz  delegacja Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli reprezentował dr Andrzej Szteliga  Pełnomocnik  Marszałka - Szef Biura oraz Pani Natalia Matyba.  Pierwsza część debaty dotyczyła roli gospodarki o obiegu zamkniętym dla władz lokalnych i regionalnych. Panel drugi dotyczył roli obywateli w działaniach ukierunkowanych na realizację wytycznych gospodarki o obiegu zamkniętym. Podczas dyskusji podkreślono, że ważnym aspektem są programy dydaktyczne dla szkół i uczelni związane z aspektami środowiskowymi i społecznymi w zakresie zagospodarowania odpadów.

Europejski Tydzień Regionów i Miast był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. 

+ 48-32-259-2000