GIG z sukcesem zakończył prace nad opracowaniem koncepcji przekształcania odpadów w produkty nawozowe

Prowadzący na zlecenie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp. z o.o. Główny Instytut Górnictwa - Zakład Ochrony Wód, z sukcesem zakończył prace nad opracowaniem składu produktów nawozowych. Prace nad opracowaniem receptury dla produktów nawozowych i materiału glebotwórczego oparto na wynikach badań dla substratów otrzymanych ze Spółki oraz własnych analizach.  Na bazie danych analitycznych opracowano pięć wstępnych mieszanek z których do dalszych prac badawczych zakwalifikowano dwa produkty, dla których prowadzone będą dalsze badania.

 

Przeczytaj więcej: https://www.dorzeczebialej.pl/prace-nad-opracowaniem-koncepcji-przeksztalcania-odpadow-w-produkty-nawozowe/

+ 48-32-259-2000