Główny Instytut Górnictwa podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS INNOVA 2016" został nagrodzony dwoma złotymi medalami

Główny Instytut Górnictwa podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS INNOVA 2016", które odbywały się w dniach 17-19 listopada 2016 roku w Brukseli, został nagrodzony dwoma złotymi medalami za:
  • "Sondę do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów w podziemnych wyrobiskach górniczych”
  • "Sondę do skanowania pustek w górotworze".
Autorom wynalazków serdecznie gratulujemy.

+ 48-32-259-2000