HyCon: warsztaty na temat hydrotermalnego upłynniania biomasy i lignitów

We wrześniu 2023 w GIG-PIB odbyło się spotkanie robocze oraz warsztaty na temat technik analitycznych stosowanych przy charakterystyce produktów hydrotermalnego upłynniania biomasy i lignitów. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu HyCon, Catalytic Direct Hydrothermal Conversion of Biomass and Lignites to Liquid Fuels and Value-added Chemicals. Celem warsztatów było upowszechnienie wiedzy na temat możliwości zagospodarowania biomasy odpadowej oraz lignitu i wytworzenia z nich paliw płynnych oraz wartościowych produktów chemicznych. Istotnym aspektem tego projektu jest umiejętne scharakteryzowanie otrzymanych produktów ciekłych, które stanowią skomplikowaną mieszaninę węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i heteroaromatycznych.
Projekt HyCon jest realizowany ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali, a konsorcjum realizujące projekt tworzą: GIG-PIB, Imperial College of Science, Technology and Medicine z Wielkiej Brytanii, Technische Universität Bergakademie z Niemiec, Institute of Research on Catalysis and Environment (CNRS) z Francji, Centro de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnologicas CIEMAT z Hiszpanii, University of Lyon z Francjioraz partnerzy przemysłowi: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna i Ellinika Petrelaia SA z Grecji.
Zapraszamy na stronę projektu: https://hycon.gig.eu/

+ 48-32-259-2000