IATI Monday Business Meeting

15 maja br. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się spotkanie naukowców i przedsiębiorców  IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) pod hasłem „From waste to product – IATI wspólnie dla odpadów”.

IATI -  Instytut Autostrada Technologii i Innowacji,  to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiskauczelnie, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa.  GIG jest partnerem  tej organizacji. Działalność IATI podzielona jest na 13 obszarów tematycznych. Profesor Jan Pawełek z Uniwersytetu Rolniczego przedstawił zakres działania obszaru tematycznego „Środowisko”, a dyrektor Jan Bondaruk z GIG przybliżył zagadnienia tzw. zielonej gospodarki. Działania Głównego Instytutu Górnictwa wpisują się mocno w obszar nazywany dzisiaj  circular lub green economy.  W tym obszarze Instytut realizuje  zarówno projekty badawcze (również w ramach funduszy europejskich), ale również komercyjne prace usługowe dla bardzo wielu odbiorców z różnych grup (administracji, przemysłu,  small biznesu).  Dotyczą one przede wszystkim inżynierii środowiska i geoinżynierii.

W seminarium biorą udział firmy dla których zagospodarowanie odpadów jest  podstawową działalnością biznesową. Wśród nich gościmy m.in. przedstawicieli firm:  Haldex, przedstawiającego problematykę odpadów w kontekście zagospodarowania odpadów przemysłowych czy Fortum Power and Heat Polska, prezentującego  ten temat w kontekście przedsiębiorstwa energetycznego. Podsumowaniem spotkania są warsztaty na temat odpadów komunalnych, przemysłowych oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych.  

Newsletter IATI

+ 48-32-259-2000