Inauguracja studiów podyplomowych GIG i Uniwersytetu Ekonomicznego dla pracowników PGG

14 stycznia 2023 w rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się inauguracja studiów podyplomowych „Menedżer produkcji”, dla pracowników PGG realizowanych wspólnie przez GIG i UE. W inauguracji uczestniczyli: sekretarz naukowy GIG profesor Adam Smoliński, wiceprezes PGG ds. ekonomicznych Andrzej Paniczek, dyrektor Filii UE w Rybniku profesor Tomasz Zieliński oraz dyrektor Departamentu Wsparcia HR w PGG Andrzej Sączek.

To jest świetna inicjatywa, która łączy wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego, praktyków z Głównego Instytutu Górnictwa oraz największą spółkę górniczą w Europie, czyli PGG i choćby dlatego jest to przedsięwzięcie szczególne i unikalne. Musimy wziąć pod uwagę fakt, że zarządzanie w górnictwie odgrywa kluczową rolę, a tym bardziej w kontekście PGG, która wydobywa 23 mln t węgla rocznie. Przy takiej skali produkcji potrzebujemy kolejnych wykwalifikowanych menedżerów, by zarządzać tymi procesami – powiedział portalowi netTG.pl prof. Adam Smoliński.

Studia potrwają dwa semestry, składają się z 5 modułów obejmujących tematykę górniczą, energetyczną, elementy prawa w obrocie gospodarczym, zarządzanie przedsiębiorstwem i umiejętności menedżerskie w przemyśle. Studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi, mechanizacją i automatyzacją, bezpieczeństwem pracy i eksploatacją oraz identyfikacją i zwalczaniem zagrożeń, ochroną powierzchni, powietrza i wód. Poznawać będą m.in. proces zgazowania węgla w reaktorze, produkcję wodoru, wychwytywanie dwutlenku węgla i metanu. Część zajęć prowadzona będzie w laboratoriach GIG w kopalni doświadczalnej Barbara, gdzie studenci zapoznają się z badaniami i prezentacją nowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa pracy w kopalniach, górnictwa i ochrony środowiska.

+ 48-32-259-2000