Journal of Sustainable Mining coraz wyżej w najnowszej edycji rankingu czasopism SCImago Journal Rank

Nasze czasopismo Journal of Sustainable Mining zajmuje 20 miejsce wśród ponad 400 czasopism krajowych, umieszczonych w najnowszej edycji rankingu czasopism SCImago (SCImago Journal Rank, SJR). W poprzedniej edycji rankingu SJR czasopismo Journal of Sustainable Mining zajmowało 30 miejsce wśród polskich periodyków. Nasze czasopismo od początku jest w drugim kwartylu tego rankingu, a wskaźnik SJR wzrósł o blisko 12% w porównaniu do poprzedniej edycji rankingu (SJR 2020 – 0,623; SJR 2019 – 0,557).
 
SCImago Journal Rank to niezależny ranking czasopism tworzony przez grupę badaczy z SCImago Lab. Wskaźnik SJR to miara prestiżu czasopisma. Jego wartość jest obliczana na podstawie danych z bazy Scopus. Kalkulacja wskaźnika SJR jest bardziej skomplikowana niż kalkulacja Impact Factor.  Mocne strony wskaźnika SJR to przypisywanie wyższej wartości cytowaniom z bardziej prestiżowych czasopism i możliwość porównywania czasopism z różnych dyscyplin.
 
Autorów i czytelników zapraszamy na stronę: https://jsm.gig.eu/journal-of-sustainable-mining/

+ 48-32-259-2000