Jubileuszowa konferencja Górnicze Zagrożenia Naturalne

Prawie 300 osób uczestniczyło w trzydziestej, jubileuszowej konferencji z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne (GZN). Konferencja odbywała się od 14 do 16 listopada 2023 r. w Wiśle, a jej organizatorem był GIG-PIB oraz Komisja Górnicza PAN Oddział w Katowicach przy współpracy Politechniki Warszawskiej.

Tytułem przewodnim tegorocznej konferencji były wyzwania dla górnictwa w okresie dekarbonizacji. Podczas dwunastu sesji panelowych wygłoszono 83 referatów, które dotyczyły podstawowych zagrożeń naturalnych, występujących w górnictwie, takich jak: zagrożenie tąpaniami, sejsmiczne, aerologiczne, kwestie stateczności wyrobisk górniczych. Odbyły się również sesje specjalne poświęcone metanowi, w tym projektowi DD-MET, który dotyczy nowej technologii odmetanowania z wykorzystaniem odwiertów kierunkowych w kopalniach i Centrum Doskonałości w Obszarze Metanu z Kopalń. Dwie sesje  odbywały się w ramach ISAC GIG i poświęcone były cyberbezpieczeństwu i sztucznej inteligencji.

Wydarzeniem specjalnym była okolicznościowa sesja jubileuszu trzydziestolecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas której  zaprezentowano referaty na temat profilaktyki pożarowej w kopalniach JSW, profilaktyki tąpaniowej i aktywności sejsmicznej, odmetanowania wybranych ścian kopalń JSW, bezpieczeństwa eksploatacji w warunkach samodzielnej obudowy kotwowej oraz obudowy zmechanizowanej.

Konferencje z cyklu GZN są od wielu lat ważnym miejscem wymiany doświadczeń  praktyków i naukowców na temat bezpiecznego prowadzenia eksploatacji górniczej. Organizatorom życzymy wielu kolejnych lat równie udanych konferencji.

+ 48-32-259-2000