Jubileuszowa konferencja Górnicze Zagrożenia Naturalne 2018

200 osób uczestniczyło w tegorocznej jubileuszowej 25 Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Górnicze Zagrożenia Naturalne 2018 (GZN), która 7 listopada br. rozpoczęła się w Jaworzu.

Z okazji jubileuszu konferencji, która wcześniej odbywała się pod nazwą „Tąpania”, musimy wspomnieć, że jej inicjatorem był profesor Władysław Konopko, wieloletni kierownik Zakładu Tąpań i Mechaniki Górotworu GIG. Ale to cały zakład angażował się w organizację konferencji, która podejmowała najważniejsze problemy bezpiecznego prowadzenia eksploatacji. I za to wyrażam podziękowanie wszystkim pracownikom zakładu – powiedział podczas otwarcia profesor Stanisław Prusek, dyrektor GIG.

Partnerem sesji nt. wdrażania systemu samodzielnej obudowy kotwowej w polskim górnictwie węglowym była Jastrzębska Spóła Węglowa, która w tym roku również obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Konferencja GZN jest tą konferencją, która jest ściśle powiązana z działalnością JSW. Mamy nadzieję wspólnie rozwiązywać problemy, które pozwolą naszej branży rozwijać się – powiedział Artur Dyczko, wiceprezes JSW. Jednym z wyzwań jest prowadzenie eksploatacji w warunkach wzrostu zagrożeń i to jest rzeczywistość z która dziś się mierzymy. Musimy myśleć o bezpieczeństwie, ale i o efektywności Dlatego wdrożenie samodzielnej obudowy kotwowej jest dla nas ważne.

W pierwszym dniu o doświadczeniach związanych z pracą obudowy kotwowej mówili m.in. przedstawiciele czeskich kopalń OKD, John Pala z Australii oraz producentów sprzętu górniczego. W kolejnych dniach konferencji odbędą się sesje poświęcone między innymi zagrożeniu aerologicznemu i problematyce zagrożenia sejsmicznego.

Konferencja GZN 2018 odbywała się pod patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, a tematem wiodącym tegorocznej edycji są zagrożenia naturalne na dużych głębokościach. 

+ 48-32-259-2000