Konferencja kończąca projekt "Profesjonalny dozór górniczy. Partnerstwo na rzecz szkoleń i poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie"

25 września 2013r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyła się konferencja kończąca projekt „Profesjonalny dozór górniczy. Partnerstwo na rzecz szkoleń i poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie” realizowany od roku przez Porozumienie Związków Zawodowych Kadra i Główny Instytut Górnictwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„W zakresie bezpieczeństwa pracy nigdy nie można powiedzieć, że nie da się zrobić więcej. Rozwija się technika, cały czas można wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania. Dzisiaj bezpieczeństwo pracy jest humanitarnym obowiązkiem, jest fundamentem, który tworzy podstawy zrównoważonego rozwoju. Ale bezpieczeństwo jest problemem złożonym: to nie tylko przepisy, ale także człowiek, który jest najsłabszym ogniwem w tym łańcuchu. Zastanowić się więc trzeba jak wyposażyć dozór w wiedzę i kompetencje, by swoją funkcję sprawował profesjonalnie, bo to przekłada się na bezpieczeństwo” – powiedział na otwarcie konferencji Naczelny Dyrektor GIG prof. Józef Dubiński.
Realizacja projektu wynika z potrzeby poprawy w środowisku górniczym świadomości znaczenia kompetencji osobistych i społecznych w kształtowaniu bezpiecznego, społecznego środowiska pracy. Projekt złożony był z dwóch grup spotkań. Pierwszą grupa obejmowała seminaria dyskusyjne dla 62 osób dozoru, w czasie których omówiona została problematyka bezpieczeństwa pracy i problematyka podejmowania szkoleń z zakresu tzw. kompetencji miękkich. Druga grupa to seminaria informacyjne dla 405 osób, które dostarczyły ich uczestnikom informacji m.in. z zakresu rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, motywowania pracowników czy radzenia sobie w sytuacji spożywania przez pracowników używek. Informacje o projekcie znalazły się też w specjalnej broszurze przeznaczonej dla kadry dozoru i pracodawców górniczych.
Podczas konferencji w GIG referaty dotyczące kompetencji pracowników w doskonaleniu kultury bezpieczeństwa oraz znaczenia podwyższania umiejętności interpersonalnych przedstawiły dr Joanna Martyka i Marzena Majer z Głównego Instytutu Górnictwa. O tym jak ważne jest bezpieczeństwo i jak bardzo potrzeba motywować dozór i innych pracowników do podnoszenia wiedzy i jaki jest wpływ kwalifikacji na podnoszenie bezpieczeństwa pracy i kształtowanie bezpiecznych zachowań mówił Eugeniusz Małobęcki, dyrektor kopalni Mysłowice-Wesoła.

+ 48-32-259-2000