Konferencja „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym”

5 października 2021 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbyła się konferencja "Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym", pod patronatem naukowym Głównego Instytut Górnictwa.

Jednym z głównych celów konferencji była prezentacja Sektorowej Ramy Kwalifikacyjnej dla Górnictwa w opracowaniu której uczestniczył przedstawiciel GIG dr Ryszard Marszowski.

Sektorowa Rama Kwalifikacji to opis podstawowych wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, które uwzględniają specyfikę danej branży. Główną ideą przyjętą przy opracowaniu ram sektorowych jest tworzenie ich przez branżę dla branży, dlatego angażowane jest szerokie grono ekspertów, reprezentujących różne aspekty działalności w danym sektorze – reprezentantów pracodawców, izb i organizacji branżowych, przedstawicieli systemu wszystkich poziomów kształcenia oraz przedstawicieli instytucji regulacyjnych.

Podczas sesji tematycznej „Górnictwo i rynek pozagórniczy – górnictwo dla branż” głównym tematem były m.in. kwalifikacje rynkowe, szczegółowo omówione przez ekspertów spółki JSW Szkolenie i Górnictwo.

 
 

 

 
 
 

+ 48-32-259-2000