Konferencja na temat zrównoważonego gospodarowania zasobami wody (Niebieski ład)

Polska Izba Ekologii, wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa Państwowym Instytutem Badawczym byli organizatorami konferencji pt.: Niebieski Ład = zrównoważone gospodarowanie zasobami wody, która odbyła się 6 czerwca 2024 r. w Katowicach.
Konferencja odbywała się hybrydowo, a łącznie wzięło w niej udział ponad 200 osób, w formie zdalnej i stacjonarnej. Jej celem było omówienie różnych problemów związanych z „niebieską” transformacją, w tym zagadnień planistycznych, technicznych i środowiskowych przyczyniających się do skutecznej ochrony zasobów wody i lepszego ich wykorzystania. W konferencji uczestniczył Przemysław Koperski, Wiceminister Infrastruktury odpowiedzialny m.in. za gospodarkę wodną, który zapowiedział inicjatywy w zakresie renaturyzacji rzek, retencji wód i poprawy jakości wód.
 
Wystąpienie inaugurujące wygłosił Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska GIG-PIB, który przedstawił założenia, cele i skutki praktyczne Niebieskiego Ładu. Podkreślił, że Blue Deal został podjęty jako inicjatywa Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego w obliczu coraz większych problemów z dostępnością wody. Wodę należy również lepiej uwzględnić wodę w sektorowych strategiach adaptacji i łagodzenia skutków zmian klimatu, w rolnictwie, środowisku, energii, przemyśle, transporcie i konsumpcji. Oznacza to m.in. konieczność holistycznego podejście i integracja różnych polityk oraz przywiązanie większej uwagi do kwestii śladu wodnego.
W konferencji wzięła udział również pani dr inż. Ewa Janson, kierownik Pracowni Bilansowania i Oceny Zasobów Wodnych GIG-PIB, która omówiła problematykę ochrony zasobów wodnych w obszarach eksploatacji górniczej.
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie konferencji:

+ 48-32-259-2000