Konferencja Orlen Synthos Green Energy energetyka jądrowa

17 kwietnia 2023 odbyła się konferencja Orlen Synthos Green Energy dotycząca energetyki jądrowej oraz SMR - małych reaktorów modułowych. Podczas konferencji głos zabrał premier RP Mateusz Morawiecki, podkreślając rolę energetyki jądrowej w procesie dekarbonizacji Polski.
 
W wydarzeniu wzięli udział Z-ca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska GIG Jan Bondaruk oraz dr inż. Michał Bonczyk, który kieruje pracami badawczymi i eksperckimi wykonywanymi przez Główny Instytut Górnictwa na zlecenie Orlen SynthosGreen Energy. Prace dotyczą analiz lokalizacyjnych, środowiskowych i infrastrukturalnych dla potencjalnych lokalizacji obiektów jądrowych. W prace zaangażowane są dwa zakłady GIG: Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej oraz Zakład Ochrony Wód.
Podczas konferencji dyrektor Jan Bondaruk podsumował prace wykonane dotychczas przez GIG: W ramach pracy został uzgodniony jednolity formularz oceny lokalizacji pod inwestycje SMR bazujący na prawodawstwie krajowym i unijnym. GIG dokonuje analiz w oparciu o wizje lokalne oraz prace eksperckie przedstawiając ich ustalenia Spółce. Istotnym elementem prac jest ocena zarówno technicznych, jak i środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji w technologii BWRX-300.

+ 48-32-259-2000