Konferencja projektu ROPT: Regionalne obserwatorium procesu transformacji

13 października 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się na temat transformacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego. Konferencja stanowiła podsumowanie projektu ROPT: Regionalne obserwatorium procesu transformacji, którego realizacja kończy się w tym miesiącu. Jego celem było gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, skutecznych działań i narzędzi transformacyjnych, innowacyjnych technologii wspierających proces dywersyfikacji w stronę zielonej cyfrowej gospodarki oraz promowanie ramowych kierunków reorientacji zawodowej w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji poprzez współpracę partnerów lokalnych i jednostek badawczo-rozwojowych z podmiotami gospodarczymi.
 
Konferencję otworzył Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego, a wykład inauguracyjny na temat stanu obecnego transformacji w regionach górniczych w Unii Europejskiej i kierunkach realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, w kontekście bieżących wydarzeń istotnych dla województwa śląskiego wygłosił profesor Jerzy Buzek. Kluczowe wnioski i rekomendacje z badań zrealizowanych przez Instytut przedstawiła Sylwia Jarosławska-Sobór, a Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska uczestniczył w panelu dyskusyjnym „W kierunku przyszłości”.
 
Liderem projektu ROPT był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerami: GIG-PIB, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Zawodowy Górników. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
foto: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

+ 48-32-259-2000