Konferencja zamykająca trzyletni projekt LoCAL

W dniach 1-2 czerwca br. w GIG odbywała się  konferencja kończąca projekt LoCAL „Czysta Energia – drugie życie kopalni (LoCAL): Zrównoważone wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej”.

Celem projektu było wykorzystanie energii pochodzącej z wód kopalnianych jako źródła ciepła. Opracowane zostały narzędzia umożliwiające wykorzystanie zatopionych wyrobisk po eksploatacji węgla kamiennego jako źródła energii cieplnej. Realizacja projektów pilotażowych w Polsce (Bytomiu), w Wielkiej Brytanii (Markham, Caphouse) i w Hiszpanii (Barredo) obejmowała wykonanie instalacji mających na celu poprawę efektywności wykorzystania wód kopalnianych. Umożliwiła też analizę procesów hydraulicznych zachodzących w kopalniach.

Pilotaż w Polsce zrealizowany został przez firmę Armada Development na terenie byłej kopalni Szombierki w Bytomiu, obecnie pole golfowe tego inwestora.  W ramach projektu wykonaliśmy instalację odzysku ciepła z wody kopalnianej do ogrzewania budynku naszej siedziby – mówi Anna Hyria, project manager w firmie Armada. Jest to instalacja demonstracyjna, która pokazuje schemat działania takiego systemu. Woda pochodzi z odwadniania starych chodników kopalnianych, które należy odwadniać, aby nie zalewać istniejących wyrobisk. Za odwadnianie i wypompowywanie wody odpowiedzialny jest CZOK (Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Oddział SRK S.A.), natomiast rurociąg na powierzchni przebiega już przez nasz teren, stąd wziął się pomysł jej wykorzystania. Woda w rurociągu ma temperaturę w okolicach 24 stopni C i daje duży potencjał przy wykorzystaniu jej do ogrzewania nawet całego osiedla, jako alternatywne źródło ciepła. Wykorzystujemy ją tylko do ogrzewania pomieszczeń biurowych, bez ogrzewania wody. Na potrzeby funkcjonowania biura nie zużywamy dużo ciepłej wody i z ekonomicznego punktu widzenia montowanie dodatkowych urządzeń do ogrzewania wody byłoby nieopłacalne (przy stosunkowo małym zużyciu wody). Natomiast dla mieszkalnictwa opłacalne jest ogrzewanie zarówno pomieszczeń (centralne ogrzewanie), jak i ciepłej wody użytkowej (CWU).

Projekt realizowany był przez międzynarodowy zespół naukowców oraz praktyków z różnych dziedzin w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS).  Konsorcjum projektu LoCAL stanowili: Główny Instytut Górnictwa – Koordynator Projektu, Universidad De Oviedo, Hulleras del Norte S.A.- HUNOSA, (Hiszpania), University of Glasgow, Alkane Energy UK limited (Wielka Brytania), Armada Development S.A. (Polska).

Termin realizacji projektu: 01.07.2014 – 30.06.2017 r.

W ramach projektu wypracowane i przetestowane zostały rozwiązania charakteryzujące się nowoczesnym i oryginalnym podejściem do zarządzania wodami kopalnianymi:

  • nowe narzędzia do modelowania odzysku energii cieplnej w zatopionych wyrobiskach po eksploatacji węgla kamiennego,
  • zaawansowane metody zapobiegania korozji i inkrustacji wodorotlenku żelaza,
  • systemy technologii do odzysku ciepła w istniejących instalacjach do oczyszczania wód kopalnianych.

Projekt obejmował również przeprowadzenie badań i analiz w zakresie:

  • wpływu procesów korozji i inkrustacji wodorotlenku żelaza na odzysk ciepła z wód kopalnianych,
  • modelowania ciśnienia gazu rozpuszczonego w wodach kopalnianych,
  • nowego podejścia do procesu transferu technologicznego poprzez wdrożenie zastosowanych rozwiązań technologicznych na rynek.

Udział partnerów przemysłowych (HUNOSA, ALKANE, ARMADA) w projekcie jest potwierdzeniem, że realizowane prace odnoszą się do rzeczywistych problemów i odpowiadają na realne potrzeby przemysłu górniczego w kraju, jak i w Europie – podkreśla kierownik projekt dr Grzegorzy Gzyl z Głównego Instytutu Górnictwa. Efekty projektu mogą zostać wykorzystane przez przemysł górniczy oraz inwestorów na terenach pogórniczych. Wdrożenie takich rozwiązań może przyczynić się do poprawy efektywności wykorzystania wód kopalnianych i obniżenia ryzyka środowiskowego.

Prezentacje z konferencji można pobrać ze strony internetowej projektu:
http://www.local.gig.eu/index.php/activities-and-results

+ 48-32-259-2000