Nowa monografia wydawnictwa GIG

Nakładem Głównego Instytutu Górnictwa ukazała się monografia pt. „Beton natryskowy w polskich kopalniach węgla kamiennego”. Książka wypełnia lukę w obszarze wiedzy dotyczącej obudowy torkretowej, stosowanych materiałów, metod badawczych i projektowych. Autorzy starali się zgromadzić i przekazać najświeższe informacje z tego zakresu, a także wyniki swoich własnych badań i analiz. Informacje zawarte w książce mogą stać się pomocne w procesie projektowania obudowy powłokowej, wyborze technologii, doborze odpowiednich materiałów oraz planowaniu badań dla weryfikacji parametrów wykonanej obudowy. Książka adresowana jest zarówno do służb kopalnianych i firm wykonujących torkretowanie, jak i producentów stosowanych materiałów. Zgromadzona wiedza może być wykorzystana do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy załóg górniczych i zwiększenia efektywności wykonywania obudowy powłokowej.

Monografia w księgarni internetowej GIG: http://wydawnictwa.gig.eu/p143/0

+ 48-32-259-2000