Nowy certyfikat PCBC dla GIG

W dniach 17-20.05.2021 r. auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadzili w Głównym w Głównym Instytucie Górnictwa audit ponownej certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Audytorzy  stwierdzili, że Główny Instytut Górnictwa wdrożył i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z kryteriami.

Nowy certyfikat jest ważny od 05.06.2021 r. do 04.06.2024 r.

+ 48-32-259-2000