O procesie transformacji na konferencji Welcome, Future w Słowenii

21 września 2023 r., Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Jan Bondaruk prezentował doświadczenia GIG-PIB  w procesie transformacji podczas III międzynarodowej konferencji „Pozdrovjlena, prihodost/ Welcome, Future zorganizowanej przez gminę Velenje.

Tegorocznym hasłem przewodnim była dywersyfikacja i rozwój ekonomiczny regionów górniczych w Europie „Diverzifikacija in gospodarski razvoj premogovnih regij v Evrop” (Diversification and economic development of coal regions in Europe). 

W swoje prezentacji „Aktywa pogórnicze - wielofunkcyjna infrastruktura dla gospodarki", dyrektor Bondaruk wskazywał na istotę zabezpieczenia zasobów pogórniczych – zarówno infrastrukturalnych, jaki i ludzkich i ich istotnej roli dla dalszego rozwoju regionu, a także prezentował rozwiązania dla sprawiedliwej transformacji opracowane w regionie śląskim.

Link do konferencji: https://pozdravljena-prihodnost.eu/

+ 48-32-259-2000