Obrona pracy doktorskiej pana Duong Duc Hai z Wietnamu

11 maja 2021r z pozytywnym skutkiem odbyła się obrona pracy doktorskiej pana mgr inż. Duong Duc Hai z Wietnamu. Rozprawa pt.: ”Sposób poprawy produktywności eksploatacji grubych pokładów węgla kamiennego o nachyleniu ≤35o w podziemnych kopalniach prowincji Quang Ninh”, dotyczyła problemu istotnego dla wzrostu rentowności i konkurencyjności podziemnego górnictwa węgla kamiennego w Wietnamie, jakim jest konieczność poprawy produktywności eksploatacji pokładów węgla kamiennego, szczególnie grubych. Promotorem pracy był profesor Marian Turek a promotorem pomocniczym doktor Aleksandra Koteras.

Doktorant w swojej pracy skupił się na szczegółowej analizie produktywności jedenastu zmechanizowanych ścian wydobywczych, eksploatowanych w kopalniach wietnamskich kopalniach wybranej prowincji. Przeprowadził szczegółowe analizy dla każdej kopalni, analizując dane w okresie rocznym i miesięcznym w latach 2015-2020. Aby określić zależności między czynnikami wpływającymi na produktywność przeprowadzona została również analiza regresji. Takie badania wpisują się w aktualną dyskusję na temat konieczności prowadzenia wydobycia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dotykają bowiem problemu kluczowego ogniwa, jakim jest poprawa efektywności eksploatacji przy jednoczesnej ochronie zasobów i minimalizacji strat.

Recenzenci podkreślali, że rozprawa doktorska pana Duong Duc Hai posiada walory poznawcze i utylitarne oraz oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Oceniono, że opracowany wskaźnik produktywności i jego przyszłe wdrożenie w górnictwie wietnamskim pozwoli na poprawę produktywności eksploatacji grubych pokładów węgla kamiennego o nachyleniu do 35o w kopalniach podziemnych prowincji Quang Ninh.

Z uwagi na sytuację pandemiczną obrona odbyła się w trybie zdalnym, dzięki czemu uczestniczyli w niej również przedstawiciele firmy Vinacomin, w której zatrudniony jest nowy pan Doktor oraz przedstawiciele ambasady Wietnamu w Polsce.

Serdecznie gratulujemy Panu doktorowi !

+ 48-32-259-2000