Pierwsza konferencja z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka

20 kwietnia 2021r odbyła się pierwsza konferencja z cyklu Innowacyjna Zielona Gospodarka pt. „Rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym w mieście i przemyśle”. Zorganizowana przez Główny Instytut Górnictwa w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II).

Zielona gospodarka to jedna ze specjalizacji województwa śląskiego, podkreślił podczas spotkania Jan Bondaruk, zastępca dyrektora GIG ds. inżynierii środowiska, a konferencja otwiera dyskusję o tym, czym dysponujemy w regionie i w jakim kierunku zmierzamy. Nasze obserwatorium „środowisko” łączy różne grupy i różnych interesariuszy, szczególnie teraz, kiedy jest przed nami wyzwanie zielonej transformacji.

Dr Mariusz Kruczek, kierownik projektu SO RIS zwrócił uwagę, że zmiany klimatu, postępujące kurczenie się zasobów i utrata bioróżnorodności oraz rosnąca liczba odpadów to kluczowe problemy, które powinny nas stymulować do wdrażania rozwiązań z zakresu GOZ. Dlatego też w czasie konferencji przedstawione zostały dobre praktyki GOZ, między innymi takie jak: różne przykłady dywersyfikacji działalności Polskiej Grupy Górniczej na drodze do bezodpadowego górnictwa, innowacje wdrażane w PWiK w Rybniku oraz w branży wodno-ściekowej, w tym m.in. kwestie wykorzystania osadów ściekowych. W kontekście optymalnego wykorzystania przestrzeni miejskiej omówione zostały również problemy związane z ponownym zagospodarowaniem terenów pogórniczych, również w aspekcie ich wykorzystania dla zapewnienia mieszkańcom miejsc do spędzania czasu wolnego. 

+ 48-32-259-2000