Polsko-japońskie seminarium na temat Czystych Technologii Węglowych

2 października 2013 roku w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się polsko-japońskie seminarium na temat Czystych Technologii Węglowych.  Delegacja przedstawicieli japońskich przedsiębiorstw takich jak JCOAL, IHI Corporation, JGC Corporation, przedstawiła własne doświadczenia w powyższej tematyce oraz możliwości realizacji wspólnych projektów.  
 

JCOAL - Japan Coal Energy Center (Japońskie Centrum Energetyki Węglowej) to ogólnokrajowa organizacja wspierająca rozwój i transfer technologii węglowych, przyjaznych dla środowiska. Podobny zakres działania ma międzynarodowa korporacja IHI Group, której historia powstania datuje się na rok 1853. JGC z kolei to obecnie jedna z czterech, największych specjalistycznych firm specjalizujących się w projektach zwianych z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego (LNG).
Szczególny obszar wspólnego zainteresowania obejmują zaawansowane technologie zgazowania węgla. Na światowym rynku badawczym czyste technologie węglowe wraz z sekwestracją CO2  są podstawą zeroemisyjnej technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych, jednego z najważniejszych obecnie tematów badawczych świata. Ważne jest też wykorzystanie węgla w innych procesach technologicznych. Dla przyszłości energetycznej na szczególną uwagę zasługuje zgazowanie i uwodornienie węgla, jak również jego upłynnianie i podziemne zgazowanie. W tych obszarach GIG od dawna uczestniczy realizując szereg projektów badawczych, również międzynarodowych. Goście z Japonii zapoznali się więc z polskimi doświadczeniami, między innymi projektu Huge (podziemne zgazowanie węgla) oraz odwiedzili nowo wybudowane Centrum Czystych Technologii Węglowych.  Uznanie gości znalazł aktywny udział GIG w projektach europejskich oraz współpraca ze światowymi instytucjami badawczymi i przemysłowymi, również z Japonii.

+ 48-32-259-2000