POSTMINQUAKE warsztaty na temat sejsmiczności pogórniczej

 
W dniach 24-25 sierpnia 2023 w Głównym Instytucie Górnictwa odbywały się warsztaty na temat sejsmiczności pogórniczej, zorganizowane w ramach kończącego się międzynarodowego projektu POSTMINQUAKE: Wstrząsy i deformacje górotworu na terenach pogórniczych mechanizm, zagrożenia i ocena ryzyka.
Jego celem była ocena zagrożeń bezpieczeństwa użytkowania powierzchni terenów zlikwidowanych kopalń węgla w Europie, towarzyszących procesom ich zatapiania, takich jak wstrząsy i deformacje powierzchni. Poligony testowe stanowiły zalane kopalnie w Gardanne we Francji, Hamm i Ibbenburen w Niemczech, Petrwald w Czechach, a w Polsce kopalnia Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu. Na polskim poligonie wykonany został piezometr do zrobów zlikwidowanej kopalni do głębokości ok. 650 m, umożliwiający monitorowanie i kontrolę zatapiania górotworu.
 
Celem warsztatów było upowszechnienie wiedzy na temat sejsmiczności pogórniczej w kopalniach węgla kamiennego, które są w trakcie zatapiania oraz na temat zagrożeń, jakie stwarza to dla bezpiecznego użytkowania powierzchni. Wstrząsy i ruchy wody wewnątrz górotworu są prekursorami możliwych deformacji powierzchni. Z tego powodu dane sejsmiczne zintegrowano z danymi zebranymi z innych systemów obserwacji ziemi (GNSS, InSAR, Gravity, Land Geodesy, Groundwater monitoring) oraz z wynikami modelowania hydromechanicznego górotworu.
W ramach projektu opracowane zostały wytyczne monitorowania zagrożenie terenów zatapianych kopalń węgla, opublikowane w formie książki przez wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Określają one warunki w których zastosowanie wybranych metod jest bezwzględnie wymagane do kontroli zagrożenia powierzchni deformacjami, zanim ujawnią się one na powierzchni ziemi.
 
Projekt POSTMINQUAKE realizowany był ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali RFCS w latach 2020 –2023. Konsorcjum realizujące projekt tworzyli:
  • GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA-Państwowy Instytut Badawczy Polska
  • SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ, Polska
  • BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM), Francja
  • DMT-GESELLSCHAFT FUR LEHRE UND BILDUNG MBH (THGA), Niemcy
  • HELMHOLTZ ZENTRUM POTSDAM DEUTSCHESGEOFORSCHUNGSZENTRUM GFZ (GFZ), Niemcy
  • INSTITUTE OF GEONICS OF THE AS CR v.v.i. (IGN), Czechy
  • GREEN GAS DPB AS (GREEN GAS DPB), Czechy
  • DIAMO STATNI PODNIK (DIAMO s.p.), Czechy
  • POLITECHNIKA ŚLĄSKA (SUT), Polska
  • INSTITUT NATIONAL DE L ENVIRONMENT ET DES RISIQUES INERIS (INERIS), Francja

+ 48-32-259-2000