Powstanie Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG dotyczących zielonej gospodarki i energetyki

Główny Instytut Górnictwa rozpoczął realizację projektu o nazwie Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST). Jego celem jest rozbudowa infrastruktury badawczej GIG poprzez powstanie nowych lub rozbudowanie istniejących stanowisk badawczych.

W ramach projektu zostanie zakupiona oraz zaprojektowana i wykonana aparatura badawcza, wraz z dodatkowym wyposażeniem dla 9 stanowisk badawczych. Powstaną nowe oraz rozbudowane zostaną istniejące stanowiska badawcze w Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) i w Śląskim Centrum Radiometrii Środowiskowej (ŚCRŚ). Nowe zasoby i powiązane z nimi usługi przeznaczone będą przede wszystkim do wykorzystywania przez przedsiębiorców do prowadzenia prac badawczo – usługowych wspierających działalność gospodarczą. CCTW należy również do strategicznej infrastruktury badawczej z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego proces przebudowy gospodarczej regionu wymaga zwiększenia aktywności w sferze badań naukowych oraz innowacji, które są ważnymi elementami składowymi działalności produkcyjnej. Dlatego projekt GIG jest ukierunkowany na wzmacnianie współpracy nauki i biznesu w tych obszarach badań i działalności gospodarczej, które mogą stanowić źródło przewag konkurencyjnych, a są to dwie regionalne, inteligentne specjalizacje: Zielona Gospodarka i Energetyka.

Projekt zakończy się w 2023 roku, a realizowany jest ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

+ 48-32-259-2000