Profesor Adam Smoliński nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej

Prof. dr hab. Adam Smoliński został nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej. Profesor Smoliński jest wybitnym specjalistą i uznanym autorytetem w zakresie czystych technologii węglowych. Obszar zainteresowań naukowych prof. Smolińskiego obejmuje zagadnienia związane ze zgazowaniem i współzgazowaniem paliw stałych. Za swoje osiągnięcia naukowe i zawodowe został nagrodzony prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Jako jeden z nielicznych polskich badawczy znalazł się w gronie najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie World’s TOP 2% Scientists. W Głównym Instytucie Górnictwa pełni funkcję Sekretarza Naukowego.

Serdecznie gratujemy!

+ 48-32-259-2000