Projekt AMIIGA prezentowany jako przykład współpracy podczas Forum Miast i Regionów „Investing in Western Balkans - Investing in Europe”

W dniu 5 czerwca br. projekt AMIIGA, dotyczący zarządzania jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych, którego GIG jest partnerem wiodącym, został zaprezentowany jako przykład współpracy terytorialnej podczas międzynarodowego Forum Miast i Regionów „Investing in Western Balkans - Investing in Europe”, zorganizowanego w Jasionce niedaleko Rzeszowa.

Założenia oraz rezultaty projektu przedstawiali dr Sandra Vasin ze Stuttgartu i dr Grzegorz Gzyl z Głównego Instytutu Górnictwa. Prelegenci zwracali uwagę na korzyści  z wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami i wiedzą. Akcentowali także praktyczny wymiar międzynarodowych działań - od opracowania metod rekultywacji po ich testowanie w siedmiu ośrodkach, w tym w Jaworznie. Dodatkowo przedstawicielka Stuttgartu podkreśliła, że udział w projektach Interreg oznacza dla miasta, między innymi, dostęp do innowacji i możliwość sprawdzania działań o podwyższonym ryzku przed podjęciem decyzji o ich finansowaniu ze środków lokalnych.

Forum Miast i Regionów to międzynarodowa konferencja organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Głównymi tematami debat były współpraca transgraniczna oraz rola samorządów lokalnych w pobudzaniu rozwoju regionalnego i lokalnego.

---

Zdjęcia są dzięki uprzejmości Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pobrane ze strony: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/projekty-transnarodowe-i-miedzyregionalne-na-forum-miast-i-regionow-w-jasionce/

+ 48-32-259-2000