Projekt badawczy HYCOSS

15 lipca br. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt badawczy pod nazwą „Badania i rozwój kluczowych technologii i procesów dla produkcji wysokoenergetycznego paliwa węglowodorowego z osadów ściekowych na drodze upłynniania hydrotermalnego i katalitycznego uszlachetnienia produktów”, który  dotyczy tematyki wytwarzania biopaliw ciekłych II generacji.

Projekt  HYCOSS: Research and development of key technologies and system processes for the production of high energy density hydrocarbon fuel from sewage sludge via hydrothermal liquefaction coupled with catalytic upgrading, realizowany jest w ramach bilateralnej polsko-chińskiej współpracy naukowej zainicjowanej wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i chińskie Ministerstwo Nauki i Technologii (MOST). Głównym celem projektu jest opracowanie podstaw technologicznych i zademonstrowanie procesu przekształcania komunalnych osadów ściekowych do biopaliw ciekłych oraz surowców chemicznych metodą hydrotermalnego upłynnia (HTL) realizowanego w instalacji o ciągłym trybie pracy.

Proces upłynniania hydrotermalnego osadów ściekowych jest innowacyjnym sposobem zagospodarowania tego rodzaju odpadów, ukierunkowanym na odzysk energii w postaci biopaliw ciekłych II generacji, jak bio-olej oraz wartościowych surowców bazowych dla tzw. zielonej chemii – mówi dr Krzysztof Kapusta kierownik projektu. Jak dotąd proces ten nie doczekał się statusu technologii przemysłowej. Główną barierą jest rozwiązanie szeregu zagadnień związanych przede wszystkim z powiększeniem skali realizacji procesu z trybu wsadowego do procesu ciągłego.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane będą na próbach miejskich osadów ściekowych pochodzących z wybranych lokalizacji z krajów tworzących partnerstwo projektu - Polski i Chin. Chińskie konsorcjum projektu tworzą następujące jednostki naukowo - badawcze: Xi'an Jiaotong University (lider konsorcjum), Nanchang University, East China Normal University, Sun Yat-sen University, Central South University.

+ 48-32-259-2000