Projekt „TEXMIN: Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą” oficjalnie otwarty

W dniach 25- 26 września 2019 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się spotkanie otwierające projekt pt.: TEXMIN: Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych na działalność górniczą (The impact of extreme weather events on mining operations). Ten ważny, z uwagi na współczesne wyzwania klimatyczne, projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum partnerów w składzie: Politechnika Śląska i Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A z Polski, Uniwersytet Exeter z Wielkiej Brytanii, Centrum Badawcze CERTH z Grecji, Instytut Badawczy Węgla Brunatnego z Czech, firmy: Subterra Ingenieria z Hiszpani i DMT z Niemiec oraz Główny Instytut Górnictwa jako koordynator projektu. W ramach spotkania partnerzy odbyli wizytę terenową na szybie "Południowy" w kopalni Makoszowy w Zabrzu.

Celem projektu jest identyfikacja i ocena wpływów środowiskowych na działające i zlikwidowane kopalnie, które spowodowane są zarówno krótkoterminowymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak długotrwałymi zmianami klimatycznymi. Oszacowane zostaną ryzyka i zagrożenia, a także opracowane zostaną strategie adaptacji i monitorowania działań w celu złagodzenia obecnych i przyszłych skutków. Niektóre z zaproponowanych działań naprawczych dla szybów i składowisk odpadów wydobywczych zostaną przetestowane w skali pilotażowej, m.in. na jednym z obiektów należących do SRK. Projekt potrwa 3 lata i realizowany jest ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

+ 48-32-259-2000