Przedstawiciele GIG na konferencji Tureckiego Związku Pracodawców Przemysłu Górniczego MASIS

W dniach 23-25.01.2023 r., delegacja GIG uczestniczyła w konferencji zorganizowanej w Ankarze przez Turecki Związek Pracodawców Przemysłu Górniczego MASIS Maden Sanayii İşverenleri Sendikas. Konferencja stanowiła podsumowanie projektu „Increasing traceability of OHS applications in underground coal mines with study of the self-combustibility” realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i Republiki Turcji. Jego głównym celem było określenie zagrożeń BHP w podziemnych kopalniach węgla poprzez badanie samozapalności węgli, wraz z identyfikacją ryzyka oraz określeniem działań zapobiegających wypadkom.

Podczas konferencji dr inż. Marcin Karbownik, kierownik Laboratorium Analizy Gazów Zakładu Aerologii Górniczej GIG, jako reprezentant polskiej delegacji, wygłosił prezentację pod tytułem „Polish Hard coal mining and natural hazards occurring under Polish mining conditions”, w której omówiono sytuację polskiego górnictwa węgla kamiennego w minionych latach. Przedstawiono obecny poziom wydobycia, ogólne warunki górniczo-geologiczne polskich kopalń oraz najważniejsze spółki węglowe prowadzące swoją działalność w Polsce. Przedstawiono również najważniejsze zagłębia węglowe, w których prowadzona jest eksploatacja, oraz zasoby węgla występujące w Polsce w odniesieniu zasobów światowych. W drugiej części prezentacji przedstawiono zagrożenia naturalne występujące w polskich kopalniach węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia pożarowego oraz metod jego rozpoznania i zwalczania.

+ 48-32-259-2000